Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua

  • 2022-01-10Verzameldatum
  • 2022-02-15Bijgewerkt
Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua
  • Website adres:www.learning.ua
  • Server IP:138.201.195.26
  • Omschrijving van de site:Онлайн тести, інтерактивні завдання на найбільшому порталі інтерактивної дошкільної та шкільної електронної освіти з математики, української мови та читання

domeinnaam:www.learning.uaWaardering

over 500~20000

domeinnaam:www.learning.uastromen

224

domeinnaam:www.learning.uaGoed of slecht

Drijvend en zinkend. Het begin van het kwaad en het einde van geluk

website:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaGewichten

2

website:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaIP

138.201.195.26

website:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uainhoud

Онлайнтести,завданнязінтерактивногонавчаннядляучнів,батьків,вчителів-сайтшкільноїтадошкільноїосвітиLearning.ua (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5HT2895');(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});СтандартиУвійтиРеєстраціяМатематикаУкраїнськаАнглійськаЗНОЧитанняОлімпіадиІншеЧитанняУкраїнськамова—теоріяОлімпіадаАнглійськамоваКурсиЗНОТестиЗНОБлогНайбільшаосвітняонлайн-платформаІнтерактивнізавдання,цікавізадачі,ігри,нагородитасертифікатидлямалюківішколярів.НавчаннязаміжнароднимитаукраїнськимистандартамиПрограмитазавданнярозробленізгіднозміжнароднимистандартамиCommonCoreтановимиДержавнимистандартамиМОНУкраїнидляпоглибленоговивченняпредметів.МатематиканапрактиціДезастосуватизнаннязматематики?Великакількістьпрактичнихзавданьсформуютьудитининавички,безякихнеобійтисьуреальномужитті.Онлайн-платформаформуваннянавичоктаудосконаленнятехнікичитаОнлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaнняЗахопливісюжети,інтерактивнаподачатазавдання,щоутримуютьувагуйзацікавленість.Тепер,зLearning.ua,дітивміютьілюблятьсамостійночитати!МовналініяМинуличасидиктантівтануднихвправ.УкраїнськамоваоживаєразомзLearning.ua!МотивуйтаконтролюйЗв'язокміжвчителямитаучнями,батькамитадітьмистаєпростим,якніколи!Перевіряйтедомашнізавданнятаслідкуйтеонлайнзапрогресомвашихдітей.МатематикаУкраїнськаАнглійськаЗНОНасвже133339зареєстрованихучасників.ОбратирівеньПриготуйся,починаємогру!Попередунатебечекаютьматематичнілабіринтитаприхованіскарби.Малюки3-4рокиІнтерактивніігри,загадкитазавданнядлярозвиткуголовнихнавиківтавмінь,щодопоможутьдитинізробитипершікрокиудорослежиття.Математиказавдань—81Українськамовазавдань—103Читаннякнижок—49Українськамова—теоріяматеріалів—43Дошкільнята4-6роківГотуємосядошколиразом!Цікавіуроки,якскавіігритаулюбленіперсонажі—навчанняможебутицікавим!Математиказавдань—188Українськамовазавдань—191Читаннякнижок—49Українськамова—теоріяматеріалів—45Першийклас6-7роківСупровідтадопомогапершокласникамзматематикоютарідноюмовою.Яскравітренажери,зякиминавчаннястанецікавішимзашкільніперерви!Математиказавдань—215Українськамовазавдань—176Українськамова—теоріяматеріалів—48Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів1класуДругийклас7-8роківНавітьнайскладнішітемидругогокласуздаютьсялегкимичерезпризмуігровихтренажерів.Більшежодних«домашок»,алишецікаветаякісненавчання!Математиказавдань—255Українськамовазавдань—188Українськамова—теоріяматеріалів—51Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів2класуТретійклас8-9роківЗакріплюємознаннязматематикитаукраїнськоїмовиразомізулюбленимиперсонажами,якравимиурокамитакреативнимизавданнями.Навчаннябільшенеможебутинудним!Математиказавдань—292Українськамовазавдань—255Українськамова—теоріяматеріалів—51Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів3класуЧетвертийклас9-10роківГотуємосьдосередньоїшколипросто:цейрівеньдопоможерозібратисьізскладнимизадачами,вправамитаправиламинетількивзошитах,алеіужитті!Математиказавдань—262Українськамовазавдань—265Українськамова—теоріяматеріалів—22Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів4класуП039ятийклас10-11роківУсереднюшколуізвпевненістю!Завдання,щодопоможутьрозібратисьнавітьізнайскладнішимитемамитазначнорозвинутилогічнетаабстрактнемислення.Математиказавдань—307Українськамовазавдань—266Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів5класуШостийклас11-12років6клас—особливоважливийетапвжиттіучня.Нашкурсвправдоводить,щонавчання—ценепростоурок/перерва,ацікавийсвітзнаньтаперемог!Математиказавдань—333Українськамовазавдань—294Сьомийклас12-13роківКурсвправдля7класудоводять,щонавітьскладнітемиможнаопановуватизадопомогоюцікавихігорікреативнихзавданьвбудь-якийзручнийчас.Навчаймосяразом!Математиказавдань—334Українськамовазавдань—275Восьмийклас13-14роківСкладністьтему8класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—338Українськамовазавдань—297Дев039ятийклас14-15роківСкладністьтему9класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—300Українськамовазавдань—264Десятийклас15-16роківСкладністьтему10класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaНавчанняможебутицікавим.Математиказавдань—309Українськамовазавдань—259Одинадцятийклас16-17роківСкладністьтемв11класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—321Українськамовазавдань—121Дванадцятийклас17-18роківМатематикаврозробціКурсиіноземнихмовВідтеперВиможетевивчатианглійськумовуразомзlearning.ua!Англійськамова140ТестиЗНОонлайнТестиЗНОзМатематики40ТестиЗНОзУкраїнськоїмовиталітератури46ТестиЗНОзІсторіїУкраїни37ТестиЗНОзБіології34ТестиЗНОзГеографії33ТестиЗНОзХімії37ТестиЗНОзФізики34ТестиЗНОзАнглійськоїмови30ТестиЗНОзНімецькоїмовОнлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaи23ТестиЗНОзФранцузькоїмови23ТестиЗНОзІспанськоїмови26КурсиЗНОонлайнКурсиЗНОзМатематики202КурсиЗНОзУкраїнськоїмовиталітератури246КурсиЗНОзІсторіїУкраїни214КурсиЗНОзБіології201КурсиЗНОзГеографії209КурсиЗНОзХімії201КурсиЗНОзФізики200 СкороТеоріязукраїнськоїмовидлядошкільнят ПриєднатисяНашіперевагиНаLearning.uaнавчаннястаєцікавоюгрою!Цегразаправиламиосвітніхстандартів.Гразсерйознимирезультатами,якіможнаперевіритиНагородиЗдобуватиновізнаннялегше,якщонавчанняподаєтьсяякгра.Кожнавправасайтуявляєсобоюрівеньцієїгри,долаючиякийдитинаотримуєвинагороди-цікавіміні-ігри,якідаютьзмогувідволіктисьівідпочити.ДетальнішеСтандартиосвітиЩобдосягтиефективностіувикладенніматеріалу,миврахувалидійсністандартиМіністерстваосвітиінаукиУкраїнитаміжнародністандартиCommonCore,якібулиуспішновпровадженіуСША.ДетальнішеАналітикаМистворилимеханізм,якийвідображаєдосягненняучня,темпитаслабкімісця.МетасторінкиАналітика–показатидитинінеоцінки,адані,якіоб'єктивнопоказуютьрезультати,такудиіякпотрібнорухатисьдалі.Детальніше Новiпублiкацii 511 0 1 Корисніматеріали 5/5 відМариниКорольчук 22Вересня2022 Осінніконкурсидляучнівтаучителів У сьогоднішнійстаттіми підготувалидляучнівта вчителівдобіркувосьмицікавихконкурсів. 496 0 4 Освітнійпроцес 4/5 відМариниКорольчук 12Вересня2022 Навчаннядітейвумовахвійни:порадипедагогам Навчаннядітейвумовахвійни:порадипедагогамвіддвохдитячихпсихологів —СвітланиРойзта КатериниГольцберг. 467 0 5 Вихованнядітейдошкільноговіку 4.6/5 відМариниКорольчук 01Вересня2022 Якналагодитисондитинивіднародженнядо2,5років:... У сьогоднішньомуматеріаліми вирішилидетальнорозглянутиналагодженняправильногорежимуднядитини,аджецей... Всіпублікації ВідгукивітаюменіцяпрограмадужеподобаєтьсяалезматематикидляменескладнаіукраїньскамовануіанглійскамовановсеодноцяпрограмаменіподобаєтьсяЯрославаЄвтушенко|УченьУкраїнаДужехорошийсайт!!!Всімрекомендую,особливоматематику!!!Завданняцікаві,вседужекласне!!!РЕКОМЕНДУЮУСІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SuperOlia|УченьЛьвівУкраїнаЧудовийсайт!Середдесятківсхожихобраласамецейаджеціна,якістьматеріалів,візуалізаціяталогікавикладеннявиявиласянайоптимальнішоюсередусіх.РекомендуюМамаЛяля|БатькоДніпроУкраїнакласнийсайтдлязавданнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!АрсенійДрагнев|УченьВінницяУкраїнаМенідужеподобаєтсяособливоматиматика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EmilianMelnyk|УченьУкраїнаДужецікавийсайт!ДЯКУЮ!УСІМРЕКОМЕНДУЮ!Дужекреативнізавданнязукраїнськоїмови!!!Дар039я|УченьУкраїнаИнтереснаяпрограмма,мнеоченьнравиться!!!!!!!!!!!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️Мія|УченьУкраїнаМеніподобається!!!АняЧеловська|УченьУкраїнаПрограмасупер!Цікавозайматисябагаторізнихтемзарасвідмінницявшколі.Знаюбагатотемнаперед!!!Дякуююююююю!!!!Євдокія|УченьУкраїнаДужецікавастаття,змістовна,актуальна.Дякую.Будуззадоволенямщечитативашістатті.ЛюдмилаТкаченко|ВчительКропивницькийУкраїнаВсівідгуки$(function(){/*categoriesarrowclickandhover*/$('.some-arrow').click(function(){$(this).parents('.category').toggleClass('active');}).hover(function(){$(this).prev().find('.yo').addClass('active');},function(){$(this).prev().find('.yo').removeClass('active');});/*slider*/$('#j-slider').slick({lazyLoad:'progressive',slidesToShow:1,arrows:false,dots:true,infinite:true,touchThreshold:4,autoplay:true,autoplaySpeed:6500,pauseOnFocus:false,adaptiveHeight:true});/*comments*/var$comments_w=$('#j-comments');if((window.innerWidth>1400&&$comments_w.find('.comment').length>5)||(window.innerWidth3)){$comments_w.removeClass('no-slider');$comments_w.slick({centerMode:true,slidesToShow:5,arrows:false,dots:false,infinite:true,focusOnSelect:true,touchThreshold:20,swipeToSlide:true,responsive:[{breakpoint:1400,settings:{slidesToShow:3}},{breakpoint:768,settings:{slidesToShow:3}},{breakpoint:500,settings:{slidesToShow:1}}]});}});©2016-22ТОВ«КідУнівер».Всіправазахищені.Відповідейнапитання30858833МипропонуємоОсвітнімзакладамУчнямМатематикаУкраїнськамоваЧитанняОлімпіадиАнглійськамоваЗНОАналітикаНагородиСтандартиКартасайтуПронасПропроектВартістьдоступуНашакомандаПрес-центрБлогВідгукиУмовикористуванняКонфіденційністьДопомогаКонтактиЗастосункиДрузі↑functionchangeLocalization(o){var$form=$('#j-localization-form');if($(o.options[o.selectedIndex]).attr('class')=='ru'){ $form[0].action=window.location.toString().replace(/\/$/,'')+'/ru/';$form.find('input[type="hidden"]').val(3);}else{ $form[0].action=window.location.toString().replace(/ru\/$/,'');$form.find('input[type="hidden"]').val(1);}$form.submit();}{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","url":"learning.ua/","logo":"learning.ua/templates/default/img/logo.png"}

Site:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaVerslag doen van

Als er een schending van de site is, klik dan op RapporterenVerslag doen van

Aanbevolen informatie

Aanbevolen site